Landmark 81 – Vinhomes Central Park

Các nhà máy

Nhà máy Gỗ

Nhà máy Nhôm Kính

Nhà máy Điện Công nghiệp và Dân dụng

Nhà máy gia công cơ khí

Hành trình chinh phục Landmark 81

Lanmark 81 trên tạp chí Internation Contruction
Giải thưởng Tekla Bim Award Asian 2018 gọi tên Contecons - Landmark 81
Landmark 81 kỳ vĩ như thế nào về đêm

Hợp tác cùng chúng tôi

Giới thiệu năng lực

Videos

Thông tin tuyển dụng